Roster 1950

Roster 1950

Roster 1950

Konstantin Beskov

Vsevolod Blinkov

Viktor Vasin

Valentin Zhemchugov

Vladimir Zyablikov

Petr Ivanov

Vladimir Ilyin

Vasily Kartsev

Ivan Konov

Valentin Kuzin

Aleksandr Malyavkin

Damir Nikolin

Aleksandr Petrov

Vladimir Savdunin

Sergey Salnikov

Valter Sanaya

Mikhail Semichastny

Aleksandr Sokolov

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin / Viktor Dubinin