Rsoter 1954

Rsoter 1954

Rsoter 1954

Yevgeny Baykov

Konstantin Beskov

Gennady Bondarenko

Aleksey Vodyagin

Vladimir Ilyin

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Alekper Mamedov

Ivan Morgunov

Ivan Osussky

Anatoly Rodionov

Vladimir Ryzhkin

Vladimir Savdunin

Sergey Salnikov

Aleksandr Sokolov

Genrikh Fedosov

Vladimir Shabrov

Andrey Yurchenko

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin