Roster 1959

Roster 1959

Roster 1959

Vladimir Belyayev

Vladimir Kesarev

Valery Korolenkov

Anatoly Korshunov

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Yury Kuznetsov

Alekper Mamedov

Eduard Mudrik

Arkady Nikolayev

Aleksandr Sokolov

Valery Urin

Valery Fadeyev

Genrikh Fedosov

Viktor Tsaryov

Igor Chislenko

Vladimir Shabrov

Dmitry Shapovalov

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin