Roster 1994

Roster 1994

Roster 1994

Aleksandr Borodkin

Sergey Derkach

Igor Dobrovolskiy

Andrey Ivanov

Valery Kleymyonov

Denis Klyuyev

Yury Kovtun

Dmitry Kramarenko

Aleksey Kutsenko

Igor Nekrasov

Sergey Nekrasov

Kirill Rybakov

Oleg Samatov

Igor Simutenkov

Yevgeny Smertin

Andrey Smetanin

Aleksandr Smirnov

Omari Tetradze

Sergey Timofeyev

Yury Tishkov

Aleksey Filippov

Vagiz Khidiyatullin

Andrey Chernyshov

Dmitry Cheryshev

Sergey Shulgin

Erik Yakhimovich

Head coach: Konstantin Beskov