Roster 1995

Roster 1995

Roster 1995

Aleksandr Borodkin

Sergey Bogomolov

Andrey Ivanov

Ruslan Ishkinin

Valery Kleymyonov

Denis Klyuyev

Andrey Kobelev

Yury Kovtun

Sergey Kolotovkin

Aleksey Kutsenko

Igor Nekrasov

Sergey Nekrasov

Sergey Podpaly

Ravil Sabitov

Oleg Samatov

Vitaly Safronov

Igor Simutenkov

Andrey Smetanin

Sergey Timofeyev

Aleksandr Tochilin

Aleksey Filippov

Vagiz Khidiyatullin

Andrey Chernyshov

Dmitry Cheryshev

Sergey Shulgin

Erik Yakhimovich

Head coach: Konstantin Beskov