13 March, 2021, Saturday
19:00
1
Dynamo Moscow

2
Spartak Moscow

13 March, 2021, Saturday
19:00

Squad

First team
1
Anton Shunin 

(G) (L)

7
Dmitry Skopintsev 

20
Vyacheslav Grulev 

N'Jie
24
Roman Yevgenyev 

53
Sebastian Sebastian 

18
Ivan Ordets 

4
Sergey Parshivlyuk 

Varela
47
Arsen Zakharyan 

74
Daniil Fomin 

8
Nikola Moro 

Tyukavin
19
Daniil Lesovoy 

Substitutes
31
Igor Leshchuk 

12
Danil Lipovoy 

22
Igor Shkolik 

70
Konstantin Tyukavin 

Moro
3
Zaurbek Pliyev 

77
Charles Kaboré 

9
Clinton N'Jie 

Grulev
10
Sylvester Sly Igboun 

2
Guillermo Varela 

Parshivlyuk
11
Nikolay Komlichenko 

5
Roman Neustädter 

50
Aleksandr Kutitsky 

First team
8
Victor Moses 

Umyarov
14
Georgi Dzhikiya 

(L)

47
Roman Zobnin 

98
Aleksandr Maksimenko 

(G)

39
Pavel Maslov 

7
Aleksandr Sobolev 

Substitutes
54
Nail Umyarov 

Moses

Positions

1 Shunin
7 Skopintsev
20 Grulev
24 Yevgenyev
53 Sebastian
18 Ordets
4 Parshivlyuk
47 Zakharyan
74 Fomin
8 Moro
19 Lesovoy
8 Moses
14 Dzhikiya
47 Zobnin
98 Maksimenko
39 Maslov
7 Sobolev
31 Leshchuk 12 Lipovoy 22 Shkolik 70 Tyukavin 3 Pliyev 77 Kaboré 9 N'Jie 10 Igboun 2 Varela 11 Komlichenko 5 Neustädter 50 Kutitsky
54 Umyarov