02 February, 2021, Tuesday
15:00
3
Dynamo Moscow

1
Rudar

02 February, 2021, Tuesday
15:00

Squad

First team
1
Anton Shunin 

(L)

Leshchuk
20
Vyacheslav Grulev 

79
Sergey Slepov 

3
Zaurbek Pliyev 

18
Ivan Ordets 

Yevgenyev
47
Arsen Zakharyan 

Sebastian
74
Daniil Fomin 

8
Nikola Moro 

19
Daniil Lesovoy 

Igboun
2
Guillermo Varela 

11
Nikolay Komlichenko 

Substitutes
31
Igor Leshchuk 

(G)

Shunin
17
Anton Terehov 

24
Roman Yevgenyev 

Ordets
12
Danil Lipovoy 

65
Vladimir Moskvichjov 

22
Igor Shkolik 

70
Konstantin Tyukavin 

53
Sebastian Sebastian 

Zakharyan
77
Charles Kaboré 

23
Vladislav Karapuzov 

10
Sylvester Sly Igboun 

Lesovoy
5
Roman Neustädter 

50
Aleksandr Kutitsky 

First team
26
 

15
 

11
 

20
 

8
 

9
 

16
 

26
 

1
 

(G)

28
 

3
 

Substitutes
13
 

10
 

23
 

98
 

19
 

99
 

18
 

2
 

29
 

30
 

Positions

1 Shunin
20 Grulev
79 Slepov
3 Pliyev
18 Ordets
47 Zakharyan
74 Fomin
8 Moro
19 Lesovoy
2 Varela
11 Komlichenko
26
15
11
20
8
9
16
26
1
28
3
31 Leshchuk 17 Terehov 24 Yevgenyev 12 Lipovoy 65 Moskvichjov 22 Shkolik 70 Tyukavin 53 Sebastian 77 Kaboré 23 Karapuzov 10 Igboun 5 Neustädter 50 Kutitsky
13 10 23 98 19 99 18 2 29 30