Roster 1952

Roster 1952

Roster 1952

Yevgeny Baykov

Konstantin Beskov

Vsevolod Blinkov

Viktor Vasin

Vladimir Dvortsov

Vitaly Zub

Vladimir Zyablikov

Vladimir Ilyin

Vitaly Kostarev

Vladimir Savdunin

Sergey Salnikov

Valter Sanaya

Aleksandr Sokolov

Leonid Solovyov

Sergey Solovyov

Aleksandr Tenyagin

Vasily Trofimov

Aleksey Khomich

Vladimir Shabrov

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Semichastny