Roster 1956

Roster 1956

Roster 1956

Yevgeny Baykov

Vladimir Belyayev

Adamas Golodets

Vladimir Ilyin

Vladimir Kesarev

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Yury Kuznetsov

Alekper Mamedov

Aleksey Mamykin

Anatoly Rodionov

Vladimir Ryzhkin

Vladimir Savdunin

Aleksandr Sokolov

Valery Urin

Genrikh Fedosov

Viktor Tsaryov

Vladimir Shabrov

Dmitry Shapovalov

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin