Roster 1957

Roster 1957

Roster 1957

Yevgeny Baykov

Vladimir Belyayev

Adamas Golodets

Vladimir Ilyin

Vladimir Kesarev

Anatoly Korshunov

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Yury Kuznetsov

Boris Lebedev

Alekper Mamedov

Aleksey Mamykin

Anatoly Rodionov

Vladimir Ryzhkin

Aleksandr Sokolov

Vladimir Sorokin

Valery Urin

Genrikh Fedosov

Viktor Tsaryov

Vladimir Shabrov

Dmitry Shapovalov

Andrey Yurchenko

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin