Roster 1960

Roster 1960

Viktor Anichkin

Vladimir Belyayev

Vladimir Glotov

Vyacheslav Zhuravlyov

Vladimir Kesarev

Valery Korolenkov

Anatoly Korshunov

Konstantin Krizhevsky

Boris Kuznetsov

Leonid Lampasov

Eduard Mudrik

Arkady Nikolayev

Vladimir Ryzhkin

Georgy Ryabov

Aleksandr Sokolov

Anatoly Syagin

Valery Urin

Valery Fadeyev

Genrikh Fedosov

Viktor Tsaryov

Igor Chislenko

Dmitry Shapovalov

Lev Yashin

Head coach: Mikhail Yakushin