Roster 1962

Roster 1962

Roster 1962

Viktor Anichkin

Aleksandr Apshev

Valentin Belyayev

Vladimir Belyayev

Nikolay Bobkov

Yury Vshivtsev

Vladimir Glotov

Vadim Ivanov

Vladimir Kesarev

Valery Korolenkov

Viktor Korolkov

Valery Maslov

Eduard Mudrik

Aleksandr Mushkovets

Arkady Nikolayev

Georgy Ryabov

Stanislav Stadnik

Valery Fadeyev

Viktor Tsaryov

Igor Chislenko

Lev Yashin

Head coach: Aleksandr Ponomaryov