Roster 1963

Roster 1963

Roster 1963

Yury Avrutskiy

Viktor Anichkin

Valery Balyasnikov

Vladimir Belyayev

Nikolay Bobkov

Stanislav Vorotilin

Yury Vshivtsev

Vladimir Glotov

Gennady Gusarov

Vadim Ivanov

Vladimir Kesarev

Valery Korolenkov

Valery Maslov

Eduard Mudrik

Aleksandr Mushkovets

Arkady Nikolayev

Georgy Ryabov

Stanislav Stadnik

Valery Fadeyev

Viktor Tsaryov

Igor Chislenko

Lev Yashin

Head coach: Aleksandr Ponomaryov