Roster 1984

Roster 1984

Roster 1984

Sergey Argudyayev

Renat Ataulin

Aleksandr Borodyuk

Igor Bulanov

Valery Gazzayev

Aleksandr Golovnya

Vladimir Kapustin

Vasily Karatayev

Nikolay Latysh

Valery Matyunin

Yury Mentyukov

Yevgeny Mileshkin

Aleksandr Molodtsov

Sergey Nikulin

Aleksandr Novikov

Aleksey Prudnikov

Yury Pudyshev

Yury Starikov

Igor Terenin

Aleksandr Uvarov

Vladimir Fomichev

Aleksandr Khapsalis

Mikhail Chesnokov

Andrey Shevtsov

Head coach: Aleksandr Sevidov