Roster 1986

Roster 1986

Roster 1986

Aleksandr Borodyuk

Igor Bulanov

Viktor Vasilyev

Aleksandr Golovnya

Vladimir Demidov

Igor Dobrovolskiy

Vasily Zhupikov

Vasily Karatayev

Andrey Kobelev

Sergey Kozhanov

Igor Kolyvanov

Viktor Losev

Valery Matyunin

Aleksandr Molodtsov

Aleksandr Novikov

Boris Pozdnyakov

Aleksey Prudnikov

Yury Pudyshev

Sergey Silkin

Sergey Stukashov

Aleksandr Uvarov

Head coach: Eduard Malofeev