Roster 1990

Roster 1990

Roster 1990

Sergey Derkach

Igor Dobrovolskiy

Yevgeny Dolgov

Aleksey Yeryomenko

Andrey Zhirov

Aleksandr Zakharov

Sergey Kiryakov

Andrey Kobelev

Igor Kolyvanov

Viktor Losev

Andrey Mokh

Sergey Neyman

Roman Pilipchuk

Sergey Protsyuk

Ravil Sabitov

Aleksey Sereda

Igor Simutenkov

Igor Sklyarov

Yevgeny Smertin

Andrey Smetanin

Aleksandr Smirnov

Aleksandr Uvarov

Dmitry Kharin

Vyacheslav Tsaryov

Andrey Chernyshov

Head coach: Anatoly Byshovets / Semyon Altman